Görme Engelliler

Okul Sağlığı Web Sitesi ve Logosu

Okul Sağlığı ;Öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilebilmesi,geliştirilmesi,sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi,öğrenciye dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalışmalaırn tümü olarak tanımalanmaktadır.Bakanlığımızca yürütülen okul sağlığı çalışmalarının daha hızlı ve düzenli takip edilmesi,internet ortamında gerekli duyuruların yapılması ve daha geniş kitlelere ulaşılması amacıyla https://okulsagligi.meb.gov.tr web sitesi oluşturulmuştur.